image
image
image
Forside | Funksjoner | ASP drift | Kontakt


AvtaleKontroll
Hjelper din bedrift å holde orden og oversikt over alle avtaler som bedriften har. Ved å samle alle "person avhengige" avtaler inn i en sentral database tar man tilbake kontrollen over alle avtaler og kostnader som utløses av disse. Få frem alle avtaler som ligger i skuffer og skap. AvtaleKontroll sender varsling før avtalene fornyes automatisk. Dermed har du full kontroll over kostnadene.

Alle type avtaler kan registreres, feks leasing av biler og teknisk utstyr. Service, vedlikehold og programvareavtaler er noen eksempler.


Funksjoner i AvtaleKontroll:
  • AvtaleKontroll gir total oversikt over alle bedriftens avtaler.
  • Automatisk varsling via epost eller SMS, FØR avtalen forlenges.
  • Avtaledokumentene kan skannes inn som PDF, direkte fra AvtaleKontroll. De blir dermed tilgjengelig i databasen.
  • Innebygd funksjoner for utsendelse av standard brev med brevfletting.
  • Epost utsendelse direkte fra AvtaleKontroll til personer som er knyttet til avtaler og/ eller organisasjoner.
  • Komplett loggføring av alle utsendelser i AvtaleKontroll.
  • Rapport med periodisering direkte ut på regneark.
  • ASP drift gjør oppstart og drift mye enklere og rimeligere.


Bestill i dag - Logg inn i morgen!
AvtaleKontroll leveres bla. som ASP løsning. Din database er ikke i "nettskyen" men installeres på 4Dialogs servere som fysisk står på to lokasjoner hos anerkjent ISP i Norge. Kundene kobler seg opp via webløsningen eller fra klientprogrammet. Ingen server må installeres hos kunden. Ingen kompetanseoppbygging i IT-avdelingen. 4Dialog tar jobben med drift og vedlikehold samt sikkerhetskopi av databasen.


Forside | Funksjoner | ASP drift | Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional
All Contents ©Copyright 2011 4Dialog as
Tillrettelagt for web: 4Dialog as